Hej alla !

Här kommer info om Svartedalsskolan inför nästa läsår då ni går i klass 4 där!

https://hjarntorget.goteborg.se/node.do?id=48365880&ts=1494226140702&file=true&inline=true